Wygraj dodatek "Psy i Koty" !UWAGA DO WYGRANIA "PSY I KOTY" !
A wszystko to za sprawą konkursu na zaprzyjaźnionej stronie Simholic
zajrzyjcie koniecznie TU.

Co zrobić by wziąść udział w losowaniu nagrody ? 
To proste, wystarczy polubić i udostępnić tą stronkę !
Udzielaj się także na Simoholic, aktywność jest brana pod uwagę.


Powodzenia :)
The Sims 4 : F.H. New Town Apartment

(Eng) Apartments in new tenements.
Inside the unique pictures (no cc) by the dot (bright 98) and common space for tenants - bowling, bar and gym.
To get the effect of having fun in the neighbors, enter and divide the family and then assign them apartments by blocking the door for selected sims.

(PL) Apartamenty w nowych kamienicach.
Wewnątrz unikatowe obrazy (no cc) autorstwa kropka (jasna98) oraz wspólna przestrzeń dla lokatorów - kręgielnia, bar i siłownia.
Aby uzyskać efekt  zabawy w sąsiadów, wprowadź i podziel rodzinę a nastęonie przypisz im mieszkania blokując drzwi dla wybranych simów.*Unzip and move to folder "Tray"


 klick !

The Sims 4 : F.H.Shopping Old Town

(Eng) Shops, bars and bowling alley in old town houses.
The plot is part of the remodeling project "Forgotten Hollow" - 
#vladenburgproject

(PL) Sklepy, bary oraz kręgielnia w kamienicach starimiejskich.
Parcela stanowi fragment projektu przebudowy otoczenia "Forgotten Hollow" -#vladenburgproject


*Unzip and move to folder "Tray"

 klick!

The Sims 4 : Vladenburg Old Town 01


And if so, to rebuild Forgotten Hollow into an old European city?
"Vladenburg Old Town 01" is a fragment of the old town - a public plot full of pubs and discotects. There is also an old gothic temple on the canal and a narrow charming street as well as a hotel so your Sims can spend a lot of time here.

A gdyby tak przebudować Forgotten Hollow na stare europejskie miasto ?
"Vladenburg Old Town 01" to fragment starego miasta - parcela publiczna, pełna pubów i dyskotek. Jest tu również stara gotycka świątynia nad kanałem i wąska urokliwa uliczka a także hotelik więc twoje simy mogą spędzić tu dużo czasu.


*Unzip and move to folder "Tray"

 klick !

Rekolor czapki / Cap recolor - tutorial

(PL) Prosty rekolor czapki - tutorial

1. Potrzebne sa nam 2 programy:
2. Sims4Studio oraz program graficzny odczytujący obrazki w formacie "DDS"

(Eng) Simple cap rekolor - tutorial

1. We need 2 programs:
2. Sims4Studio and graphics program that reads images in "DDS" format

3.
 klick!

The Sims 4 : Soleada Villa - Red Version (cc)

Spanish style house. Version "Red" (cc)

Only base game and "BSR Mega Pack 01"

The Sims 4 : Vladislav II

Prince of Vladenburg.
Master of vampirism resistant to the sun. It has all the skills.It does not have to satisfy many needs and its dark character is no different from the ordinary - thanks to that it can be like a normal sim with magic skills.

*Unzip and move to folder "Tray"